Inici

Presentació

Projectes

Serveis

Activitats

Xarxes

Socis

Comunicats

On som

On som

 
 

Durant els primers anys de vida de l'Associació, les principals inquietuds es centraven en tractar d'organitzar una xarxa de solidaritat per aconseguir papers i lloc per dormir, per tal de facilitar el procés d'acollida pels immigrants nouvinguts.

A dia d'avui, els nostres projectes no es centren només en l'acollida sinó es diversifiquen en altres àmbits com ara: formació i inserció d'una banda, i de l'altre, en cooperació al desenvolupament i en programes transnacionals de promocions individuals.

 

Projectes actuals
 

Projecte Ser d’aquí pensant allà
Àmbit: Cooperació
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
Data d'inici: 01/10/2006
Descripció del projecte: Seminari sobre la possibilitat d'una mútua transnacional de Salut, com manera de millorar l’atenció sanitària en els territoris d’origen dels immigrats senegalesos


Projecte Naata
Àmbit: Cooperació
Entitat finançadora: Fundació Lewis
Data d'inici: 01/09/2005
Descripció del projecte: Inserció socio- laboral de dones immigrants senegaleses a través del microcrédit. El projecte es complementa amb formació per alfabetitzar i l' "enpowement"

 
  

ACRS - Associació Catalana de Residents Senegalesos | C/Comerç, 42, Baixos - 08003 Barcelona | info@senegalesos.org